Odstąpienie od umowy sprzedaży

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT 

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną na adres manufakturanamaszynie@gmail.com o odstąpieniu od umowy.

Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: Na Maszynie Justyna Wójcik, Przyjaźni 4a/1, 53-030, Wrocław.

Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto Towar powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.

Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Towar, a w przypadku, gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu, od którego Klient odstępuje w całości.

Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.   

Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: 

- anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

- zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

- uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. na rachunek bankowy Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

- pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

- gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

- jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Na Maszynie Justyna Wójcik

Przyjaźni 4a/153-030 Wrocław

NIP 6342625344

Tel. 513991756; manufakturanamaszynie@gmail.com

 Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :
.................................................
.............................................................
.............................................................


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 
Adres konsumenta(-ów):
 
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) :
               
 
Data:


(*) niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów